Dokumenty

 

Informace k jednotlivým dokumentům naleznete především na stránce Povinně zveřejňované informace

Dokumenty ke stažení a žádosti

 

Vážení klienti,

v souvislosti s přijetím zák. č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, máte za podmínek stanovených zákonem právo požádat o odklad splátek úvěru do 31.07.2020 nebo do 31.10.2020 (dluhové moratorium).

U podnikatelských úvěrů máte právo žádat pouze o odklad splátek jistiny úvěru, nikoli úroků.

Na dluhové moratorium máte nárok, pokud úvěr splňuje následující podmínky:

 • úvěr byl sjednán a čerpán do 25.03.2020,
 • úvěr nebyl k 26.03.2020 v prodlení s plněním peněžitého dluhu déle než 30 dnů,
 • úvěr je splatný později než 30.04.2020.

O přijetí žádosti budete informování emailovou zprávou bez zbytečného dokladu. O schválení/neschválení budete informováni stejným způsobem do 30 dnů od přijetí žádosti.

Vyplnění žádosti o dluhové moratorium:

  Označení klienta:

  Jméno a pozice žadatele:

  Váš e-mail (povinné):

  Telefonní kontakt (povinné):

  Označení úvěru, kterého se žádost týká (volitelné, pokud není, pak se týká všech úvěrů poskytnutých klientovi):

  Doba dluhového moratoria:

  Rozsah dluhového moratoria:

  Prohlášení klienta:

  Dodatečné informace:

  Žádost o vyčíslení pro předčasné splacení spotřebitelského úvěruke stažení v PDF:

   

  Reklamační formulář – ke stažení v PDF: