Žádost o půjčku – fyzická osoba

Vyplňte prosím formulář. Brzy se Vám ozveme!

Více o typech půjček pro fyzické osoby
Vyplňte, kolik peněz potřebujete půjčit
Vyplňte, kolik si myslíte, že můžete měsíčně splácet
Popište co nejlépe, k čemu má půjčka posloužit, případně o jaké konkrétní služby máte zájem (garance, financování dražební jistoty apod.).
Vyplňte název katastrálního území zastavované nemovitosti - vyhledávání naleznete na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Vložte číslo Listu vlastnictví s nemovitostí k zástavě.
Vyplňte ulici zastavované nemovitosti
Vložte číslo popisné nebo parcelní číslo zastavované nemovitosti
Vložte název obce, kde se nemovitost nachází
Zadejte pouze číslice rodného čísla (bez lomítka)
Vypište výše všech splátek na úvěrech (půjčkách), které měsíčně platíte.
Máte, nebo jste měl zkušenost s exekucí?
Podrobnosti jsou uvedeny zde.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII zde. Souhlas není povinný.
Podrobnosti jsou uvedeny v článcích VII a VIII zde. Souhlas není povinný.

Poučení žadatele:

  • Vaše žádost o půjčku může být zamítnuta, pokud se shora uvedených údajů zjevně vyplývá, že nebudete schopen/schopna půjčku splácet, nebo pokud Vámi navrhované parametry půjčky neodpovídají zvolené půjčce.
  • Žádost o půjčku může být zamítnuta, pokud na základě poskytnutých informací nebude možno posoudit Vaši schopnost půjčku splácet.
  • Vámi poskytnuté informace mohou být využity k vyhledávání v databázích k ověření Vaší schopnosti půjčku splácet.