Formulář žádosti o úvěr – právnická osoba

Vyplňte prosím formulář. Brzy se Vám ozveme!

Přehled firemních úvěrů
Vyplňte, kolik peněz potřebujete půjčit
Vyplňte, kolik si myslíte, že můžete měsíčně splácet
Popište co nejlépe, k čemu má úvěr posloužit, případně o jaké konkrétní služby máte zájem (garance, financování dražební jistoty apod.).
Vyplňte název katastrálního území zastavované nemovitosti - vyhledávání naleznete na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Vložte číslo Listu vlastnictví s nemovitostí k zástavě.
Vyplňte ulici zastavované nemovitosti
Vložte číslo popisné nebo parcelní číslo zastavované nemovitosti
Vložte název obce, kde se nemovitost nachází
Vyplňte přesný název společnosti dle obchodního rejstříku:
http://justice.cz
Vyplňte IČO
Podrobnosti jsou uvedeny zde