Byty K. Weise 1208 a Byty Nádražní v Českých Budějovicích

Byty K. Weise 1208 a Byty Nádražní v Českých Budějovicích

V rámci této transakce proběhlo dofinancování ekvity požadované bankou a k refinancování ceny již zakoupených pozemků Českých Budějovicích.

Development a prodej byl pozastaven z důvodu COVID-19. Nyní jsou však developerské projekty ve fázi realizace. Konkrétně se jedná o projekty BYTY K. WEISE 1208 a BYTY NÁDRAŽNÍ.

S jednatelem společnosti Yaris s.r.o. jsme již v minulosti úspěšně spolupracovali. Projekt žadatele o úvěr byl kvalitně odprezentován a jednatel společnosti nám prokázal svoji profesionalitu v oboru. Tím získal naši důvěru  a úvěr byl poskytnut s kvalitním zajištěním.

Více informací o projektech zjistíte na webech https://www.bytykweise1208.cz/ a https://www.bytynadrazni.cz/