Malí a střední podnikatelé začnou čerpat bezúročné úvěry

Malí a střední podnikatelé začnou čerpat bezúročné úvěry

Stát už brzy začne malým a středním podnikatelům poskytovat bezúročné úvěry. Žádosti o ně mají být jednoduché a peníze tak budou dostupné všem.

Malí podnikatelé často z dotačních programů příliš nemají. Mnoho z nich je už svým nastavením určeno větším firmám. Teď přichází zásadní změna v podobě bezúročných půjček.

Program Expanze určený pro podporu malých a středních podnikatelů je společným dílem ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jen na něj vyčleněno 8,8 miliardy korun. Bezúročnými investičními úvěry bude z těchto peněz podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů. „Čerpání fondů Evropské unie patří mezi hlavní priority vlády a tato oblast bude také patřit mezi klíčové úkoly nového ministra průmyslu a obchodu. Podporu malých a středních podnikatelů pokládá vládní kabinet za důležitou, jelikož díky rozvoji soukromých subjektů se zvyšuje konkurenceschopnost a hospodářský růst naší země,“ prohlásil při představení programu premiér Bohuslav Sobotka s trefným dodatkem, že program Expanze je dobrým nástrojem, jak ještě zvýšit zájem podnikatelů o evropské fondy.

Problémy se zájmem podnikatelů z řad malých a středních podniků jsou zmíněny už v první větě článku. Server Podnikatel.cz se proto zajímal o podrobnosti a redakce byla ujištěna, že tentokrát je vše připraveno na míru právě malým a středním podnikatelům.

Na pětině investic musí vydělat komerční banky
Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Zároveň bude přispívat k rozvoji sociálního podnikání. O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci malí a střední podnikatelé žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky po uveřejnění výzvy. K tomu by mělo dojít už v několika příštích týdnech.

Zájemci by se ale měli začít připravovat už teď, kdy ještě neznáme všechny detaily. „Pro poskytnutí podpory bude potřeba mít vypracovaný podnikatelský záměr. Zároveň by žadatel měl mít přislíbený běžný komerční úvěr na spolufinancování projektů v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektů,“ uvedla Marie Lafantová z tiskového oddělení Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Expanze je vůbec prvním programem podpory v aktuálním programovacím období, který nebude realizován dotacemi, ale formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné investiční úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 až 45 milionů korun.

Podmínkou získání úvěru až se sedmiletou splatností, který bude podnikatelům poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka, je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé z komerčních bank nebo leasingových společností. To znamená, že k datu podání žádosti o zvýhodněný úvěr už musí mít žadatel přislíbený komerční úvěr na spolufinancování projektu, a to ve výši minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu.

Financování zbylé části z vlastních prostředků nebude možné. „Zapojením komerčních bank je dosahováno takzvaně vyššího pákového efektu. Je tu vyšší přínos do národní ekonomiky ve vztahu k prostředkům investovaným veřejným subjektem. Díky takto nastaveným principům nedochází k vytlačování zdrojů soukromých bank a k narušení tržního prostředí,“ vysvětlil František Kotrba, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je podporovat malé a střední podnikatele, což bude platit po všech stránkách. „Proto se snažíme potřebné formuláře vytvořit tak, aby byly co nejjednodušší a žadatelé je mohli standardně vyplnit sami. Pokud by si s vyplněním nevěděli rady, jsou jim kdykoliv k dispozici obchodní pracovníci na našich pobočkách,“ říká Marie Lafantová. Formuláře budou zveřejněny na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky po vyhlášení výzvy. Jejich vyplnění bude prý podstatně jednodušší než v případě dotací a autoři programu a veškeré dokumentace k němu jsou přesvědčeni, že je zvládne vyplnit i člověk bez zkušeností.

Prostředky z programu Expanze bude možné využít k investičním účelům, tedy především na nákup strojů a zařízení a doplňkově také na pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukci. Přesná specifikace způsobilých výdajů bude součástí vyhlášené výzvy. Určitě nebude možné využít bezúročný úvěr k pořízení zásob nebo financování jiných provozních potřeb podnikatele. Na čerpání úvěru bude mít každý podnikatel dva roky od podpisu smlouvy. Čerpání účelově poskytnutého úvěru bude probíhat standardně úhradou faktur na účet dodavatele.

„Kontrolní procesy probíhají jak v průběhu realizace projektu, tak po jeho dokončení. Před každým čerpáním ověřujeme zejména způsobilost požadovaného výdaje s ohledem na podmínky programu Expanze. Poté dochází k uvolnění prostředků. Vedle toho probíhá následná kontrola projektů u vybraného vzorku klientů,“ dodává Marie Lafantová z Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Prostředky budou žadatelé z řad malých a středních podniků moci získat až do jejich vyčerpání, nejpozději ovšem do konce tohoto programovacího období, tedy do roku 2020, respektive roku 2023. Na úvěry je v první fázi připravena čtvrtina z celkových 8,8 miliardy korun. To znamená, že v konečném důsledku by mohlo být podpořeno bezmála 900 projektů. Vzhledem k tomu, že prostředky budou uvolňovány postupně, nemůže se stát, že by je podnikatelé vyčerpali už během letošního roku. V tomto roce je počítáno s vyčerpáním prvních minimálně 800 milionů korun. Zbylé prostředky budou k dispozici až do roku 2023. „Zájem podnikatelů o tento program očekáváme velký, a to především z důvodu jednoduché a rychlé administrace, rychlého vyřízení úvěru a skutečnosti, že jde o produkt, který je poskytován bezúročně,“ komentuje mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Další formy podpory malých a středních podnikatelů
Po roce 2023 budou navrácené zdroje ze zvýhodněných úvěrů znovu použity na podporu malých a středních podnikatelů obdobným způsobem. Tento takzvaný revolvingový efekt je podle ministerstva jednou z hlavních výhod finančních nástrojů. Prostředky se takto mohou dál otáčet a poskytovat další podporu malým a středním podnikům bez nároku na státní rozpočet. Resort průmyslu a obchodu současně administruje i další program Inostart, který je zaměřený na podporu inovativní činnosti malých a středních podnikatelů, kteří obtížně získávají prostředky na financování vlastní podnikatelské činnosti. Vedle toho jsou tu další programy, například národní program Záruka 2015 až 2023, který má prostřednictvím záruk podpořit přístup podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.

Zdroj: Podnikatel.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..