Češi jsou ve splácení dluhů druzí nejsvědomitější v Evropě. Daří se to i v krajích s vysokou nezaměstnaností

Češi jsou ve splácení dluhů druzí nejsvědomitější v Evropě. Daří se to i v krajích s vysokou nezaměstnaností

Tuzemští dlužníci jsou ve splácení svých závazků druzí nejúspěšnější v Evropě, porážejí je jen tradičně svědomití Němci. Během posledních deseti let usilovalo o vstup do procesu oddlužení 200 tisíc osob s objemem dluhů 125 miliard korun.

Úspěšně oddlužení lidé dokázali v průměru uhradit 56 procent svých dluhů. Data o zadlužení v úterý představila Hospodářská komora ve spolupráci se společností InsolCentrum.

Vysoká úspěšnost splácení podle viceprezidentky Hospodářské komory Ireny Bartoňové Pálkové koresponduje zejména se silným ekonomickým růstem v posledních letech.

„Skutečnost, že čtvrtina dlužníků uhradila všechny své závazky, tedy 100 procent, svědčí o dobře nastavených současných parametrech pro oddlužení,“ uvedla Bartoňová Pálková.

Kdo jsou úspěšně oddlužení lidé

Podle pohlaví:

 • Muži 54 %
 • Ženy 46 %

Podle věku:

 • 18-29 let 4 %
 • 30-64 let 83 %
 • Nad 65 let 13 %

Průměrná výše dluhů 660 tisíc korun

Zdroj: Hospodářská komora ČR, InsolCentrum

Nejnovější statistiky oddlužení navíc ani neodpovídají běžným regionálním ekonomickým rozdílům v jednotlivých krajích.

„Vysokou schopnost dostát svým závazkům vykazují i dlužníci v oblastech s tradičně vyšší nezaměstnaností, jako Moravskoslezský nebo Ústecký kraj,“ doplnila jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá. Velice slušnou úspěšnost při splácení svých závazků vykazují i senioři, a to 49 procent.

Hospodářská komora v této situaci proto nepovažuje za nutné, aby se současná fungující pravidla měnila směrem k větší otevřenosti dlužníkům, jak předpokládá novela insolvenčního zákona a příslušné pozměňovací návrhy některých poslanců.

Kdo jsou věřitelé

Kdo jsou věřitelé (v %)

 • Banky 32 %
 • Soukromí půjčovatelé či sekundární věřitelé 31 %
 • Finanční instituce (mimo banky) 24 %
 • Státní orgány (FÚ, SSZ, ZP) 7,8 %
 • Dodavatelé energií a telefonních služeb 1,8 %
 • Exekutoři 1,2 %
 • Obce 1,1 %
 • Ostatní 1,1 %

Zdroj: InsolCentrum, Hospodářská komora ČR

„Úvahy o změnách jsou založeny na mapě exekucí, která ale pravděpodobně obsahuje přehnané počty. Jsou v ní totiž uváděni jako dlužníci i lidé již zemřelí či oddlužení. Je tedy otázkou, zda se jednostranně nezaměřujeme na pouhou výseč dlužníků, kteří spíše než ekonomické řešení potřebují sociální pomoc,“ uvedla Bartoňová Pálková.

Změkčení podmínek oddlužení a jeho otevření vyššímu počtu žadatelů by podle komory mohlo vést k přílišnému zahlcení systému. Ve výsledku by pak schopnější dlužníci pragmaticky mohli být motivováni zaplatit méně, než mohou. Mnozí by pak administrativní proceduru nebyli schopni splnit a zůstali by dlužníky nadále.

Českým dlužníkům se také daří velmi dobře – v porovnání s ostatními státy – splácet své závazky. Podle údajů Komory a společnosti InsolCentrum jsou na tom hned po Němcích nejlépe. Naopak na opačném konci žebříčku jsou Řekové.

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..